6. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

………….EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
6.SINIFLAR SOSYAL BİLGİLER
2.DÖNEM 1. YAZILI YOKLAMA SORULARI

A) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanın önüne (D), yanlış olanın önüne (Y) yazınız. (Her şık 3’er puan)

1) (………) Ülkemizde iklim çeşitliliğinin fazla olması, değişik türlerde meyvelerin yetişmesine olanak sağlamıştır.
2) (………) Ülkemiz; denizleri, akarsuları ve gölleri ile kültür balıkçılığı için büyük bir potansiyele sahiptir.
3) (………) Ülkemiz; dört tarafı denizlerle çevrili bir ada görünümünde olup dünyanın en kalabalık ülkesidir.
4) (………) Ülkemizde yapılan küçükbaş hayvancılık faaliyetlerinde Kars, Konya’dan daha ileridedir.
5) (………) Teknolojik gelişmeler, ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesini sağlamıştır.
——————————————————————————————————————————————————
Gazneliler – Emeviler – Abbasiler – Karluklar – Karahanlılar
Gazneli Mahmut – Kaşgarlı Mahmut – Nizamülmülk – Yusuf Has Hacib

B) Yukarıdaki sözcükleri, aşağıdaki cümlelerde yer alan boşluklara uygun gelecek şekilde yazarak cümleyi tamamlayınız? (Her boşluk 3’er puan)

a) Orta Asya’da İslamiyeti kabul eden ilk Türk devleti: ………………………………………………………………..
b) Orta Asya’da İslamiyeti kabul eden ilk Türk boyu: …………………………………………………………………..
c) “Sultan” ünvanını kullanan ilk Türk hükümdarı: ……………………………………….……………………………….
d) Divan-i Lügatit Türk adlı eseri yazan Türk düşünürü: …………………………………………………………………..
e) Alp Arslan ve Melikşah zamanında vezirlik yapan önemli devlet adamı: ………………………………………………
D) Vergi nedir? Veriliş şekillerine göre vergi türlerini yazınız.(3x4p = 12 P)
C) Aşağıda yazılan sanayi faaliyetlerini, kullandıkları
ham madde ile başlarındaki rakamları karşı tarafta yer
alan noktalı yerlere yazarak eşleştiriniz.
(Her boşluk 2’şer puan)

SANAYİİ FAALİYETLERİ HAM MADDE
1) Tekstil üretimi (…….…….) Tütün
2) Mobilya üretimi (….……….) Buğday
3) Makarna üretimi (……….….) Pamuk
4) Cam üretimi (…………..) Demir
5) Sigara üretimi (……….….) Ağaç
6) Otomobil üretimi (……….….) Kum
E) Ülkemizdeki doğal kaynaklardan 4 tanesini yazınız. (Her madde 3 puandır.)

1)…………………………………………………………3)………………………………………………………………….
2)…………………………………………………………4)………………………………………………………………….
F) Ormanlarımızın faydalarından 5 tanesini yazınız. ( Her doğru şık 2 puandır.)
1) ………………………………………………………………………………………………………………………………..
2) ……………………………………………………………………………………………………………………………….
3)……………………………………………………………………………………………………………………………….
4)……………………………………………………………………………………………………………………………….
5)……………………………………………………………………………………………………………………………….
G) AŞAĞIDA YER ALAN ÇOKTAN SEÇMELİ 6 ( Altı ) SORUNUN HER BİRİ 4 PUANDIR.

Soru-1) Ülkemizde akarsuların hidroelektrik üretim miktarlarının fazla olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarımsal sulamada kullanılması
B) Balıkçılık faaliyetlerinin yapılması
C) Yer şekillerinin engebeli ve yüksek olması
D) Akarsu sporlarının sıklıkla akarsularda yapılması
————————————————————————
Soru-2) Aşağıdakilerden hangisi devletin vergi toplamasını kolaylaştırıcı davranışlardan birisidir?

A) Yapılan alışverişler karşılığında fiş alınması
B) Alınan ürünlere değerinden fazla ücret ödenmesi
C) Okulumuzun ihtiyaçları velilerden için bağış toplanması
D) Aldığımız ürünlerin son tüketim tarihlerine dikkat edilmesi
———————————————————————-
Soru-3) Uygurların yerleşik hayata geçmeleri aşağıdakilerden hangisinde bir değişikliğe yol açmamıştır?

A) İnanç sistemlerinde
B) Beslenme alışkanlıklarında
C) Mimari ve askeri alanda
D) Milliyetçilik anlayışında
———————————————————————-

Soru-4) Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam Devleti değildir?
A) Gazneliler C) Büyük Selçuklu Devleti
B) Uygurlar D) Karahanlılar
————————————————————————

Soru-5) Ülkemiz aşağıda verilen yer altı kaynaklarından hangisinin miktarı bakımından Dünya’da ilk sırada yer alır?

A) Taş kömürü C) Bor mineralleri
B) Bakır madeni D) Petrol
————————————————————————
Soru-6)
Güneş enerjisi, yenilenebilir ve temiz enerji kaynağıdır.

Aşağıdaki şehirlerden hangisi güneş enerjisinden yararlanmada diğerlerine göre daha uygun bir konuma sahiptir?

A) Şanlıurfa B) Trabzon C) Sakarya D) Kars

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.